De jonge stem van Ermelo

Politieke vertegenwoordiging

Als adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigt de Ermelose Jongerenraad (EJR) de Ermelose jongeren.

Maatschappelijke betrokkenheid

De Ermelose Jongerenraad (EJR) stimuleert de jongeren in Ermelo om maatschappelijk betrokken te zijn.

Deze maand op de agenda

  • Er staat nu even niets op de agenda
Scroll to top