Regenboogvlag: De brief

10 januari 2019

Aan het college van B&W,

Door de ondertekening van de Nashville-verklaring hebben politici erkend dat ze liever stappen terug willen zetten op het gebied van LHBTI-acceptatie. Tot de grootste verontwaardiging van de Ermelose Jongerenraad is het homohuwelijk, dat al sinds 2001 in de Nederlandse cultuur geïntegreerd is, daarbij in twijfel getrokken. Dit leidt tot ernstige onzekerheid en beklemming voor LHBTI personen, ook in Ermelo. Door de Nashville-verklaring en haar ondergetekenden worden inclusiviteit en het gelijkheidsbeginsel nu ook politiek ter discussie gesteld.

Gelukkig en terecht hebben vele steden in Nederland, waaronder Harderwijk, al hun steun uitgesproken door middel van een simpel gebaar als het hijsen van de regenboogvlag. Wij gaan er vanuit dat ook de gemeente Ermelo niet wil dat de LHBTI gemeenschap zich vervreemd voelt, maar haar wil verzekeren van erkenning. Dit biedt een uitstekende kans om een flinke stap ’Dichterbij’ de burger te zetten.

Wij regelen de vlag. Aan u is de eer om hem te hijsen.

Met vriendelijke groet,
De Ermelose Jongerenraad

Scroll to top