Resultaten onderzoek woonwensen

Op donderdag 19 december heeft de Ermelose Jongerenraad de uitkomsten van het onderzoek naar woonwensen van jongeren in Ermelo aan wethouder Klappe overhandigd. Met een vragenlijst over wonen zijn de wensen van jongeren in kaart gebracht. De belangrijkste resultaten zijn dat bijna alle woningzoekenden huishoudens van één of twee personen zijn. Daarnaast geven jongeren aan dat ze met veel al genoegen zou nemen, als het maar betaalbaar is. Het derde belangrijkste resultaat is dat de nood hoog is.

Met deze enquete willen we opnieuw het probleem aankaarten en op de agenda zetten, en mogelijk bijdragen aan concrete oplossingen. Waar het onderzoek geen absoluut sluitende antwoorden kan formuleren op de vraag waar jongeren naar op zoek zijn, laat het wel zien dat het een van de belangrijkste thema’s is voor jongeren in Ermelo.

We hopen dan ook dat we met deze publicatie de noodzaak kunnen illustreren. Daarnaast zetten wij de dialoog tussen de jongerenraad en het college graag voort, om uiteindelijk bij te dragen aan betere huisvesting voor jongeren. Tot slot willen we alle respondenten bedanken voor het invullen van de vragenlijst.

Klik hier om de publicatie te bekijken

Scroll to top